بُنِه وار


بُنِه وار

 


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1393/05/01ساعت 11:40 توسط رهدار| |

 

" رهدار"

ریشه های اساطیری گئو و گئوگَری در بختیاری

 

 

زمانی که انسان نبود
و حتی واژه نبود
گاو بود
و رسم گـئـو گری بود
چطورش را از پستان مادرت بپرس ! (1)

"گئو"

نخستین بار ، در کتاب اوستا  نخستین اثر مکتوب جهان ،  واژه ی گئو دیده شده است که ناز نامی مقدس بر نیرویی که بتواند در رفع  مشکلات انسان ها ، پهلوانی و گئو گری کند . از این روی وقتی که یک گاو هَمتَن با نیروی یک پهلوان ِهمیار (هیار ) در زندگی کشاورزی و شباکاره ای (ورزا)  که همان ورزنده ی هیار باشد ، خود گئو  می شود  .                  

  در اوستا به این نیرو که نماینده ی انسان است  و سود دهی کارسازیی را داراست ، فراوان بر می خوریم . گاو نه تنها مهمترین نماد مشترک در ادبیات مذهبی هند و ایرانی به شمار می آید ، بلکه آن را سمبل و نماد دنیا و انسان معرفی کرده کرده اند .                                                                                                                                       

 


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 1393/03/31ساعت 10:24 توسط رهدار| |

 


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه 1393/03/21ساعت 13:13 توسط رهدار| |

اِیره  پَرَکِت  ز تش و تافه  ئی قئوم

تَعجو  نکُنی  اَیر  بیوفته  ئی چئوم

اِز دَم دلسون ایخو بِرِن باغ بهشت

سیچه دلسون نیخو بمیرن ؟ اَی گئوم

 از دست برخی اعتقادات این مردم  گاهی از شگفتی عقل از سرت می پَرد(قبض روح می شوید ) .گرچه نباید در شگفت هم نباشی اگر این سخن بین همگان بپیچد : که همه دلشان میخواهد به بهشت بروند ولی  چرا دوست ندارند بمیرن ؟ ای برادر( منظور ترجیح دنیا را حتا به بهشت دادن ادمیان )

نوشته شده در شنبه 1393/02/27ساعت 8:55 توسط رهدار| |

به قلم : حسین حسن زاده رهدارناتور کُهسار بختیاری

شاهین بختیاری

شاهینی که معروف به "شاهین بختیاری" است در نیمه ی شمالی جغرافیای خوزستان تا تاراز سر حدات خوزستان و چهارمحال ِبختیاری زیست می کند و دارای ویژگیهای منحصر بفرد خود می باشد که گاه به آن ناتور کُهسار ( پاسبان کوهستان) می گویند . که با ناز نامهای باش – باشو – واشو – آشو - هاشو – شوهین - شاهینک – شاُینک - بای قوش شناسایی می شود. این پرنده به سبب برخی ویژگیهایش، مورد توجه قوش بازان و شکارچیان داخلی و خارجی قرار گرفته واین توجه وِیژه باکمال تاسف نسل رو به انقراض این پرنده بی حمایت و بی سرپناه را هر روزه مورد تهاجم عده ای سود جو و قاچاقچی پرندگان قرار داده است.


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه 1393/02/15ساعت 11:24 توسط رهدار| |

Design By : Night Melody